Työnohjaus

Työnohjaus on luottamuksellista keskustelua työstä, työn teosta, työntekijästä ja työyhteisöstä. Sitä käyvät läpi keskenään koulutettu työnohjaaja ja työntekijä tai työntekijäryhmä. Keskustelussa voidaan käsitellä niin ammatillisia, käytännön työn tekoa koskevia, työntekijän kehittymistä koskevia kuin ristiriitojen selvittelyyn liittyviäkin asioita.

Työnohjaus toteutuu aina työnohjattavan tarpeiden ja odotusten pohjalta. Myös työnantaja voi ilmaista tavoiteodotuksia työntekijöiden kehittymiselle. Työnohjaaja on ohjattavia varten, ja viestittää työnohjauksesta vain sellaista minkä hän ja ohjattavat ovat yhdessä sopineet.

Työnohjauksen yleisinä tavoitteina on tutkia ja arvioida työtä sekä auttaa työntekijää kehittymään, oppimaan ja jaksamaan työssään.

Työnohjaus työnteon tukena >>>

Työnohjauksen tehtäväalat >>>