CV

Työkokemus
Tmi Reipas Pena
; työnohjaaja, yrittäjä 1.7.2014 alk. (sivutoim. 2006 alk.)

Orimattilan kaupungin kotouttamishanke 2017-2020
* projektityöntekijä 28.2.2017-27.2.2020
- pakolaistaustaisten maahanmuuttajien kuntaan kotouttamisen mallintaminen (AMIF)

Viittakivi Oy, Tapanilakodin vastaanottokeskus, Lahti
*yksikönjohtaja 9.10.-2015 - 30.11.2016
- turvapaikanhakijoiden vok:n perustaminen, käynnistäminen, johtaminen ja toiminnan alasajo

Aivovammaliitto ry
*toiminnanjohtaja 1.1.2006 - 30.6.2014
- vammaistyö, sosiaalipalvelut, lainsäädäntö, hoito ja kuntoutus
- asiantuntijaorganisaatioksi kehittäminen ja johtaminen

Harjulan Setlementti ry
* seniorityön ohjaajan sijaisuus 2004
* OpinKun -projektin koordinaattori 2004 - 2005
- oppimisvaikeuksisten aikuisten ohjauksen kehittäminen

YLE Lahden Radio; lauantaireportteri 2003 - 2004

Takatasku monitoimikeskus / Lahden ev.lut.seurakunnat
*
toiminnanohjaaja 1996 - 2003
- (pitkäaikais)työttömien kuntouttavan ja ohjaavan toiminnan kehitt.
- monimuotoisen henkilöstöorganisaation johtaminen
- ESR- ja kans.rah.-projektien suunnittelu ja toteutus

Mäntsälän seurakunta; päiväkerhojen ja perhetyön toiminnanohjaaja 1991 - 1996
Suomen Partiolaiset ry; koulutussihteeri 1989 - 1991
Mäntsälän terveyskeskus ja Hyvinkään aluesairaala; perushoitaja ja sairaanhoitaja 1987 - 1988
P
aikallislehti Hämeenkulma; sivutoiminen toimittaja 1985 - 1996
Kärkölän seurakunta; vs. nuorisonohjaaja 1984 - 1985
Nastolan seurakunta ; lastenohjaaja 1980 - 1982

Koulutus
Ammattikoulutukset
 • Sairaanhoitaja, Hyvinkään Sairaanhoito-oppilaitos 1988
 • Diakonian virkatutkinto, Helsingin Diakoniaopisto 1994
 • Sosionomi AMK, Lahden ammattikorkeakoulu 2005
  - opinnäytetyö (tutkimus): Periaatteena asiakaslähtöisyys
 • Työnohjaaja, TAKK, 2007; Johdon työnohjaaja -koulutus, SUED, alk. 2014
 • Sosionomi YAMK, Metropolia ammattikorkeakoulu 2009
  - Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

  - opinnäytetyö (kehittämistyö): Kehittämistyö Aivovammaliiton strategian laadinnan pohjaksi
Yhteiskuntatiet. maisteriopinnot, sosiaalipsykologia, Helsingin yliopisto, 2010-

Kriisityön erikoistumisopinnot, Suomen Psykologinen Instituutti 2018

Täydennyskoulutukset
 • Sosiaalipolitiikan A-opintokokonaisuus 15 ov, Helsingin yliopisto 1994
 • Ilmaisukasvatuksen perusopinnot 18 ov, Jyväskylän yliopisto 1997
 • Pedagoginen johtajuus - kohti oppivaa organisaatiota 10 ov, Lahden kansanopisto 2000
 • Vahvuutta johtamiseen -kokemuksellisen johtamisen kurssi 2001, T:mi Retki
 • Aikuiskasvatuksen perus- ja aineopinnot 70 op, Helsingin yliopisto 2003 - proseminaaritutkimus: Diskursiivisuus tiimityön välineenä
 • Sanataiteen perusopetuksen täydennyskoulutus 20 ov, Helsingin yliopisto/Palmenia 2004
 • Esimieskoulutus, Viittakiven Opisto 2005