CV

Työkokemus
Tmi Reipas Pena
; työnohjaaja, yrittäjä 1.7.2014 alk. (sivutoim. 2006 alk.)

Viittakivi Oy, Tapanilakodin vastaanottokeskus, Lahti

*yksikönjohtaja 9.10.-2015 - 30.11.2016

- turvapaikanhakijoiden vok:n perustaminen, käynnistäminen, johtaminen ja toiminnan alasajo

Aivovammaliitto ry

*toiminnanjohtaja 1.1.2006 - 30.6.2014

- vammaistyö, sosiaalipalvelut, lainsäädäntö, hoito ja kuntoutus

- asiantuntijaorganisaatioksi kehittäminen ja johtaminen

Harjulan Setlementti ry

* seniorityön ohjaajan sijaisuus 2004

* OpinKun -projektin koordinaattori 2004 - 2005

- oppimisvaikeuksisten aikuisten ohjauksen kehittäminen

YLE Lahden Radio; lauantaireportteri 2003 - 2004

Takatasku monitoimikeskus / Lahden ev.lut.seurakunnat

* toiminnanohjaaja 1996 - 2003

- (pitkäaikais)työttömien kuntouttavan ja ohjaavan toiminnan kehitt.

- monimuotoisen henkilöstöorganisaation johtaminen

- ESR- ja kans.rah.-projektien suunnittelu ja toteutus

Mäntsälän seurakunta; päiväkerhojen ja perhetyön toiminnanohjaaja 1991 - 1996

Suomen Partiolaiset ry; koulutussihteeri 1989 - 1991

Mäntsälän terveyskeskus ja Hyvinkään aluesairaala;

- perushoitaja ja sairaanhoitaja 1987 - 1988

Paikallislehti Hämeenkulma; sivutoiminen toimittaja 1985 - 1996

Kärkölän seurakunta; vs. nuorisonohjaaja 1984 - 1985

Nastolan seurakunta ; lastenohjaaja 1980 - 1982

Koulutus
Ammattikoulutukset
 • Ylioppilas 1979, Nastolan lukio

 • Sairaanhoitaja, Hyvinkään Sairaanhoito-oppilaitos 1988

 • Diakonian virkatutkinto, Helsingin Diakoniaopisto 1994

 • Sosionomi AMK, Lahden ammattikorkeakoulu 2005

             - opinnäytetyö (tutkimus): Periaatteena asiakaslähtöisyys

 • Työnohjaaja, TAKK, 2007; Johdon työnohjaaja -koulutus, SUED, alk. 2014

 • Sosionomi YAMK, Metropolia ammattikorkeakoulu 2009 

              - Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

              - opinnäytetyö (kehittämistyö): Kehittämistyö Aivovammaliiton strategian laadinnan pohjaksi

 • Yhteiskuntatiet.  maisteriopinnot, sosiaalipsykologia, Helsingin yliopisto, 2010-

Täydennyskoulutukset
 • Sosiaalipolitiikan A-opintokokonaisuus 15 ov, Helsingin yliopisto 1994

 • Ilmaisukasvatuksen perusopinnot 18 ov, Jyväskylän yliopisto 1997

 • Pedagoginen johtajuus - kohti oppivaa organisaatiota 10 ov, Lahden kansanopisto 2000

 • Vahvuutta johtamiseen -kokemuksellisen johtamisen kurssi 2001, T:mi Retki

 •    Aikuiskasvatuksen perus- ja aineopinnot 70 op, Helsingin yliopisto 2003

                               - proseminaaritutkimus: Diskursiivisuus tiimityön välineenä

 • Sanataiteen perusopetuksen täydennyskoulutus 20 ov, Helsingin yliopisto/Palmenia 2004

 • Esimieskoulutus, Viittakiven Opisto 2005